tristis-rosis

22 teksty – auto­rem jest tris­tis-ro­sis.

Dro­ga Miłości!
Nie chcę Cię tu. Już sta­now­czo za długo u mnie gościsz. Wra­caj skąd przyszłaś. Przys­porzyłaś mi już wys­tar­czająco kłopotów,
PRZYJACIÓŁECZKO!
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 marca 2014, 18:47

Bez­duszna istoto!
To nies­pra­wied­li­we, że możesz swoimi bez­bar­wny­mi i pełny­mi go­ryczy śle­piami roz­koszo­wać się wi­dokiem tęczy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 marca 2014, 21:49

Led­wie musnę Cię moim wzro­kiem, a już ser­ce mi­mowol­nie bi­je mi jak oszalałe. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 lutego 2014, 17:26

Moją wadą jest to, że zbyt długo kocham, zbyt wier­nie, zbyt moc­no, zbyt szczerze...
Tak, w te­raźniej­szym świecie to wada. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 2 lutego 2014, 17:28

Im człowiek star­szy, tym bar­dziej śle­py, choć więcej dostrzega.
Im człowiek star­szy, tym bar­dziej głuchy, choć le­piej słyszy. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 30 stycznia 2014, 18:19

Bo mo­ja miłość nie trwa dzień, tydzień, miesiąc...
Ciąży mi o wiele dłużej.
Jest jak uciążli­wa drzaz­ga w pal­cu, która nie chce wyjść. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 stycznia 2014, 19:10

Miłość...
Szlachet­na jak róża,
Sub­telna jak mo­tyl,
Nieza­powie­dziana jak burza,
Trująca jak trotyl.
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 grudnia 2013, 20:01

Mo­je życie, mo­je sumienie,
mo­ja ra­dość i mo­je cierpienie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 listopada 2013, 14:39

Widzi­cie we mnie tyl­ko to, co poz­wolę wam zobaczyć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 listopada 2013, 19:51

Do­piero gdy ko­goś stra­cimy, dos­trze­gamy, jak wiele mieliśmy.
Przep­raszam Bab­ciu. Wiem, że mogłam być bliżej Ciebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 listopada 2013, 19:21

tristis-rosis

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tristis-rosis

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność