tristis-rosis, teksty z marca 2014 roku

2 teksty z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest tris­tis-ro­sis.

Dro­ga Miłości!
Nie chcę Cię tu. Już sta­now­czo za długo u mnie gościsz. Wra­caj skąd przyszłaś. Przys­porzyłaś mi już wys­tar­czająco kłopotów,
PRZYJACIÓŁECZKO!
 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 marca 2014, 18:47

Bez­duszna istoto!
To nies­pra­wied­li­we, że możesz swoimi bez­bar­wny­mi i pełny­mi go­ryczy śle­piami roz­koszo­wać się wi­dokiem tęczy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 marca 2014, 21:49

tristis-rosis

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tristis-rosis

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność