tristis-rosis, teksty z listopada 2013 roku

10 tekstów z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest tris­tis-ro­sis.

Mo­je życie, mo­je sumienie,
mo­ja ra­dość i mo­je cierpienie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 listopada 2013, 14:39

Widzi­cie we mnie tyl­ko to, co poz­wolę wam zobaczyć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 listopada 2013, 19:51

Do­piero gdy ko­goś stra­cimy, dos­trze­gamy, jak wiele mieliśmy.
Przep­raszam Bab­ciu. Wiem, że mogłam być bliżej Ciebie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 listopada 2013, 19:21

Jes­tem ty­pem człowieka, który roz­pro­mienia szczęściem za dnia, a wi­je się z bólu i cier­pienia w ciemności. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 listopada 2013, 22:38

Chęć by­cia ak­cepto­wanym często zat­ra­ca nasze by­cie sobą. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 listopada 2013, 13:56

To nie mo­ja wi­na, że żyję. 

myśl • 19 listopada 2013, 18:34

,,Niektórzy po­jawiają się znienacka.
Mie­szają, mącą w naszych ser­cach, a po­tem zni­kają bez pożegnań.
Żad­ne cza­ry, tyl­ko nasza naiw­ność, poz­wa­la by­le ko­mu się oswoić."

Mały Książę 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 listopada 2013, 17:51

Tęsknota za M.

Tak bar­dzo mi go brak,
choć nig­dy go nie miałam.
Pragnę je­go głosu, ociekającym miłością,
choć nig­dy go nie słyszałam,
Tęsknię za do­tykiem, bliskością,
choć nig­dy jej nie doznałam.
za naj­piękniej­szy­mi, z blas­kiem oceanu oczami,
które nig­dy nie pat­rzały na mnie z uwielbieniem.
Prze­cież to jest tyl­ko marzenie. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 4 listopada 2013, 14:16

Ludzie za­mar­twiają się błahy­mi spra­wami, a po­win­ni się cie­szyć z te­go co mają. Świat jest ta­ki piękny. Te drze­wa, pta­ki, niebo, słońce, księżyc… Mogłabym wy­mieniać godzi­nami. Cie­szmy się życiem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 listopada 2013, 13:12

czuję, że płonę z zazdrości,
aż to­pią mi się wnętrzności. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 listopada 2013, 13:24

tristis-rosis

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tristis-rosis

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność